Strome Matematyka

Kręgosłup

Definicja ze słownika komputerowego określająca, co oznacza szkielet, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Z powrotem

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza powrót, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Kompatybilny wstecz

Definicja ze słownika komputerowego określająca, co oznacza zgodność wsteczna, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Podświetlana klawiatura

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza podświetlana klawiatura, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Powrót cytat Back

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza cytat zwrotny, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Klawisz Backspace

Słownikowa definicja klucza Backspace, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Ukośnik wsteczny

Definicja słownika komputerowego z odwróconym ukośnikiem, w tym powiązane linki, przykłady, zdjęcia i powiązane terminy. Strona zawiera również informacje o tym, gdzie są używane odwrotne ukośniki.

Utworzyć kopię zapasową

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza kopia zapasowa, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Pasmo

Definicja ze słownika komputerowego określająca, co oznacza przepustowość, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

kod kreskowy

Definicja ze słownika komputerowego tego, co oznacza kod kreskowy, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Barebone

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza barebone, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Tylko metal

Definicja ze słownika komputerowego określająca, co oznacza goły metal, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Podstawowy

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza Basic, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Bateria

Definicja słownika komputerowego określająca znaczenie baterii, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Zatoka

Definicja słownika komputerowego, co oznacza zatoka, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

BBS

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza BBS, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

BD

Definicja słownika komputerowego dla tego, co oznacza BD, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Beta

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza wersja beta, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Jestem

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza bin, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Dwójkowy

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza binarny, w tym powiązane linki, informacje i terminy.