Urządzenie komunikacyjne

Modem bezprzewodowy

DO urządzenie komunikacyjne jest sprzęt komputerowy urządzenie zdolne do przesyłania sygnału analogowego lub cyfrowego przez telefon, inny przewód komunikacyjny lub bezprzewodowo .

Klasycznym przykładem urządzenia komunikacyjnego jest komputer modem , który przekształca informacje cyfrowe komputera na sygnał analogowy w celu transmisji przez linię telefoniczną. Podobnie modem odbiera sygnały analogowe i przetwarza je na cyfrowe w celu przetworzenia przez komputer. Proces ten nazywa się modulacją/demodulacją, od którego modem bierze swoją nazwę.

Inne przykłady urządzeń komunikacyjnych obejmują: NIC (karta sieciowa), Wi-Fi urządzenia i punkty dostępu .

Przykłady urządzeń komunikacyjnych

Poniżej znajduje się pełna lista wszystkich rodzajów urządzeń komunikacyjnych, z którymi możesz się spotkać podczas pracy z komputerem.

Komputerowe adaptery bezprzewodowe

Błędy urządzenia komunikacyjnego

Za każdym razem, gdy urządzenie komunikacyjne napotyka problemy z komunikacją z innym urządzeniem, możesz napotkać błąd komunikacji. Poniżej znajduje się lista ogólnych kroków, które można zweryfikować w przypadku napotkania tego błędu.

  • Jeśli Twoje urządzenie komunikacyjne korzysta z przewodu, upewnij się, że jest dobrze podłączone.
  • Upewnij się, że właściwe kierowcy są zainstalowane i że nie występują żadne błędy ani konflikty ze sterownikiem, a urządzenie zostało wykryte.
  • Jeśli Twoje urządzenie komunikacyjne wymaga ustawień, upewnij się, że są one poprawne. Na przykład karta sieciowa wymaga odpowiedniego IP , DNS , oraz Ustawienia podsieci, aby nawiązać połączenie z siecią i móc znaleźć jej trasę do innych urządzeń sieciowych.

Dlaczego komputery potrzebują urządzeń komunikacyjnych?

Komputer może działać dobrze bez urządzenia komunikacyjnego. Jednak, aby komputer mógł komunikować się z innymi komputerami, potrzebuje urządzenia komunikacyjnego. Na przykład, aby komputer łączył się z Internet żeby to zobaczyć Strona internetowa , potrzebuje urządzenia komunikacyjnego. Bez urządzenia komunikacyjnego do przesyłania lub udostępniania danych między komputerami musiałbyś użyć sieci sportowej.