Strome Matematyka

Tryb ciemny

Definicja ze słownika komputerowego określająca, co oznacza tryb ciemny, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Deska rozdzielcza

Definicja w słowniku komputerowym tego, co oznacza pulpit nawigacyjny, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Przycisk kreski

Definicja słownika komputerowego określająca znaczenie przycisku Dash, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Baza danych

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza baza danych, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Dane

Definicja słownika komputerowego określająca znaczenie danych, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Arkusz danych

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza arkusz danych, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Transfer danych

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza przesyłanie danych, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Typ danych

Definicja słownika komputerowego określająca typ danych, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Struktura danych

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza struktura danych, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Złącze D-sub

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza złącze D-sub, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

System zdecentralizowany

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza system zdecentralizowany, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Deklaracja

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza deklaracja, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Programowanie deklaratywne

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza programowanie deklaratywne, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Dedykowane

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza dedykowany, z przykładami terminów, takich jak pamięć dedykowana, serwer dedykowany itp.

Domyślna

Definicja słownika komputerowego określająca znaczenie domyślne, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Ogranicznik

Definicja ogranicznika ze słownika komputerowego, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Kasować

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza usuwanie, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Operator wyłuskiwania

Definicja ze słownika komputerowego tego, co oznacza operator dereferencji, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Pulpit

Definicja ze słownika komputerowego określająca znaczenie pulpitu, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Publikowanie na komputery stacjonarne

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza DTP, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.