Strome Matematyka

Jak zapisać obrazek z Internetu jako tapetę pulpitu?

Kroki, jak ustawić dowolny obraz lub obraz znaleziony w Internecie jako tapetę pulpitu komputera.

Jak przeglądać zakładki na smartfonie lub tablecie

Kroki, jak wyświetlić zakładki na smartfonie lub tablecie.

Jak usunąć konto YouTube

Kroki, jak usunąć konto YouTube, którego już nie używasz.

Jak odzyskać usunięte wiadomości e-mail

Pomoc i wskazówki, jak odzyskać usunięte wiadomości e-mail.

Jak przesłać zdjęcie lub film do Facebooka

Kroki, jak przesłać zdjęcie lub film do Facebooka.

Jak przesłać witrynę internetową lub pulpit systemu Windows na telewizor?

Informacje na temat przesyłania witryny internetowej lub pulpitu systemu Windows na telewizor.

Dlaczego nie mogę otwierać żadnych stron internetowych po połączeniu z Internetem?

Pomoc i informacje dotyczące weryfikacji ustawień sieci / dns.

Jak usunąć post, zdjęcie lub film z Facebooka

Kroki, jak usunąć post, zdjęcie lub film z Facebooka.

Dlaczego nie mogę odebrać ani wysłać e-maila?

Informacje, pomoc i powody, dla których nie możesz odbierać ani wysyłać wiadomości e-mail.

Jak zatrzymać spam

Dodatkowa pomoc i informacje w zapobieganiu docieraniu do Ciebie spamu.

Jak zatrzymać wyskakujące i pop-under internetowe reklamy?

Jak zapobiegać reklamom pop-up i pop-under w przeglądarce internetowej.

Jak rozpakować lub zdekompresować skompresowany plik

Kroki dotyczące wyodrębniania, dekompresowania lub dekompresowania skompresowanego pliku komputerowego.

Jak chronić się w Internecie?

Kroki i wskazówki, jak chronić się podczas korzystania z Internetu oraz na co uważać, a czego unikać.

Jak wyczyścić historię przeglądarki internetowej?

Informacje o tym, jak wyczyścić historię przeglądarki internetowej.

Jak włączyć, wyłączyć, wyświetlić lub usunąć internetowe pliki cookie?

Pomoc i informacje dotyczące włączania, wyłączania i usuwania plików cookie przeglądarki internetowej.

Jak importować i eksportować zakładki lub ulubione przeglądarki

Kroki, jak importować i eksportować zakładki lub ulubione przeglądarki.

Jak usunąć historię autouzupełniania

Kroki, jak usunąć historię autouzupełniania przeglądarki internetowej w przeglądarkach Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer i Opera.

Czy Facebook jest bezpieczny?

Informacje o tym, jak naprawdę bezpieczny jest popularny portal społecznościowy Facebook.

Jak zapobiec lub naprawić przejęcie przeglądarki internetowej?

Informacje o tym, co zrobić, gdy Twoja przeglądarka internetowa została przejęta.

Jak zmienić stronę główną mojej przeglądarki?

Pomoc i informacje jak zmienić stronę główną popularnych przeglądarek internetowych.