Strome Matematyka

Podstawowe ciągi AT modemu Hayes

Wykaz podstawowych poleceń AT Modem Hayes i definicji każdego z poleceń.