Pierwszorzędna faktoryzacja 512

Skorzystaj z poniższego formularza, aby dokonać konwersji, oddzielając liczby przecinkami.

Czynniki są

Czynniki pierwsze 512 = 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2Co jest tym samym, co = 29

Drzewo czynników pierwszych liczby 512

512
/
2 256 /
2 128 /
2 64 /
2 32 /
2 16 /
2 8 /
2 4 /
2 2 /
dwadzieścia jeden

Drzewo czynników 512 powyżej pokazuje poziom podziałów przeprowadzonych w celu uzyskania liczb czynników. Przyjrzyj się drzewu, aby zobaczyć podział krok po kroku

Faktoryzacja liczb pierwszych lub faktoryzacja liczb całkowitych liczby jest wyznaczeniem zbioru liczb pierwszych, które mnożą się razem, dając oryginalną liczbę całkowitą. Znany jest również jako rozkład pierwotny.

Konwersja do współczynników 512

Otrzymujemy faktoryzację liczb całkowitych równą 512, znajdując listę liczb pierwszych, które mogą podzielić liczbę, wraz z ich wielokrotnościami.

Oznacza to liczby pierwsze, które mogą podzielić 512 bez reszty. Zatem pierwszą liczbą do rozważenia jest 2

Obliczanie współczynników odbywa się przez zanurkowanie liczby z liczbami niższymi od niej, aby znaleźć tę, która nie pozostawi reszty. Czynnikami są liczby, które dzielą się bez reszty.

Rozkład na czynniki pierwsze różni się od liczb pierwszych. liczby pierwsze to liczby całkowite, które można podzielić samodzielnie i 1. na przykład 7 można podzielić przez siebie i 1, więc jest to liczba pierwsza.

Liczby całkowite, które można podzielić przez inne liczby, nazywane są liczbami złożonymi. Rozkłady na czynniki pierwsze są wykonywane na liczbach złożonych, a nie na liczbach pierwszych.

Pierwsze 10 pierwszych liczb całkowitych to 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Przykład faktoryzacji

Powiedzmy, że chcemy znaleźć czynniki pierwsze liczby 50. Zaczynamy testować wszystkie liczby całkowite, aby zobaczyć, czy i jak często dzielą one 50 i wynikającą z tego wartość. Wynikowy zbiór czynników będzie liczbą pierwszą, ponieważ na przykład gdy wyczerpane zostanie 2, wszystkie wielokrotności 2 również zostaną wyczerpane.

50 ÷ 2 = 25; zapisz 2
25 ÷ 2 = 12,5, a nie liczba całkowita, więc spróbuj kolejnej największej liczby, 3
25 ÷ 3 = 8,333, a nie liczba całkowita, więc spróbuj kolejnej największej liczby, 4
25 ÷ 4 = 6,25, nie liczba całkowita, więc spróbuj kolejnej największej liczby, 5
25 ÷ 5 = 5; zapisz 5
5 ÷ 5 = 1; zapisz 5
Czyli 50 współczynników = 2 x 5 x 5, czyli to samo, co 2 x 5dwa

Instructions:

  1. Type the number you want to convert
    Separate more than 1 number with comma.
  2. Click on convert to factor

Inne konwersje liczbowe do rozważenia

512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531