Strome Matematyka

Jak kopiować i wklejać tekst i formuły w arkuszu kalkulacyjnym Excel

Kroki dotyczące kopiowania i wklejania tekstu i formuł w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel.

Zapobieganie zmianom formuły arkusza kalkulacyjnego podczas kopiowania

Jak zapobiec zmianie formuły podczas jej kopiowania do innych komórek w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel lub innym programie do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.

Jak bezpiecznie usuwać pliki za pomocą SDelete

Instrukcje dotyczące pobierania, instalowania i używania programu Windows Sysinternals SDelete.

Jak dodać, zmienić lub wyczyścić dane autouzupełniania

Pomoc i wskazówki dotyczące dodawania, zmieniania lub czyszczenia danych autouzupełniania.

Jak wyświetlić historię mojej przeglądarki internetowej?

Kroki i informacje o tym, jak wyświetlić historię dowolnej przeglądarki internetowej.

Jak zmienić format i jakość zgrywania w programie Windows Media Player

Kroki i informacje o tym, jak zmienić format i jakość pliku zgrywania w programie Windows Media Player.

Jak odinstalować i ponownie zainstalować Internet Explorer

Kroki dotyczące odinstalowywania i ponownej instalacji programu Microsoft Internet Explorer z komputera z systemem Windows.

Jak stworzyć listę odtwarzania w Windows Media Player

Kroki i informacje o tworzeniu listy odtwarzania w programie Windows Media Player.

Jak skopiować tekst z zeskanowanego pliku PDF?

Kroki dotyczące kopiowania tekstu z zeskanowanego pliku PDF do pliku Microsoft Word lub pliku tekstowego.

Jak naprawić nielegalne operacje na komputerze?

Kroki, jak poprawić komunikaty o błędach związanych z nielegalnymi operacjami na komputerze z systemem Microsoft Windows.

Jak odinstalować lub ponownie zainstalować Windows Media Player

Kroki dotyczące odinstalowywania lub ponownej instalacji programu Windows Media Player.

Jaka jest różnica między obrazem, zdjęciem a obrazem?

Jaka jest różnica między obrazem, zdjęciem, fotografią i obrazem?

Jak naprawić brakujący błąd systemu operacyjnego

Pomoc i informacje dotyczące zrozumienia braku komunikatu o błędzie systemu operacyjnego.

Jak otworzyć Internet Explorera w Windows 10?

Kroki, jak otworzyć Internet Explorer w systemie Windows 10.

Pomoc i informacje o hasłach komputerowych

Dodatkowa pomoc i informacje z hasłami komputerowymi wszystkich typów, sugestiami, regułami i najczęściej używanymi hasłami.

Jak wyłączyć lub ponownie uruchomić komputer za pomocą pliku wsadowego

Kroki, jak zamknąć i ponownie uruchomić komputer za pomocą pliku wsadowego systemu Windows lub DOS.

Jak uruchomić plik wsadowy za każdym razem, gdy komputer ładuje system Windows

Dodatkowe informacje na temat uruchamiania pliku wsadowego za każdym razem, gdy system Windows jest ładowany na komputerze.

Jak wymienić rozszerzenia kilku plików

Dodatkowe informacje o tym, jak zmienić nazwę rozszerzenia kilku plików jednocześnie.

Jak wyłączyć lub włączyć wygaszacze ekranu

Dodatkowe informacje na temat włączania i wyłączania wygaszaczy ekranu na komputerach.

Jak odzyskać brakujące, utracone lub usunięte pliki

Dodatkowe informacje o tym, jak odzyskać utracone lub brakujące pliki.