Strome Matematyka

pasek zadań

Definicja w słowniku komputerowym tego, co oznacza pasek zadań, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Patka

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza karta, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Przeglądanie w kartach

Definicja w słowniku komputerowym tego, co oznacza przeglądanie w kartach, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Stół

Definicja słownika komputerowego określająca znaczenie tabeli, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Nagłówek tabeli

Definicja słownika komputerowego określająca znaczenie nagłówka tabeli, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Tablet

Definicja tabletu ze słownika komputerowego, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Przystanek tabulatora

Definicja w słowniku komputerowym tego, co oznacza tabulator, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Etykietka

Definicja ze słownika komputerowego określająca znaczenie tagu, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Taśma

Definicja ze słownika komputerowego określająca znaczenie taśmy, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

pasek zadań

Definicja w słowniku komputerowym tego, co oznacza pasek zadań, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Menadżer zadań

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza menedżer zadań, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Harmonogram zadań

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza Harmonogram zadań, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Widok zadań

Pomoc i informacje dotyczące widoku zadań w systemie Windows 10 z łączami, informacjami i terminami odnoszącymi się do widoku zadań.

TCP/IP

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza protokół TCP/IP (protokół kontroli transmisji/protokół internetowy), w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

TDP

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza TDP, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Technologia

Definicja ze słownika komputerowego tego, co oznacza technologia, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Teespring

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza teespring, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Telegraf

Słownikowa definicja telegrafu, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Telnet

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza telnet, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Telefon

Słownik komputerowy definicja tego, co oznacza telefon, w tym powiązane linki, informacje i terminy.